Masz pytania związane ze szkoleniami?

zadzwoń
660 540 823

napisz: szkolenia@szkoleniabea.pl

Popularne szkolenia:

Znaki bezpieczeństwa – obowiązująca norma

Niebezpieczeństwa nie można całkiem wyeliminować, ale można je zminimalizować poprzez odpowiednie oznakowanie terenu i poinformowanie o ewentualnym zagrożeniu.

Zgodnie z przepisami BHP i unijnymi normami w miejscach zagrożenia powinny znaleźć się znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, zakazu, nakazu oraz znaki ostrzegawcze. Za ich umieszczenie odpowiedzialni są pracodawcy oraz odpowiednio właściciele, bądź zarządcy budynków. Takie miejsca w zakładzie pracy powinny być oznakowane widocznymi barwami zgodnie z Polskimi Normami.

Czy obecnie obowiązuje tylko nowa norma?

NIE. Znaki, które otrzymały certyfikat według poprzednich norm pozostają w sprzedaży, aż do końca ważności certyfikatów.

 

Czy trzeba wymienić wszystkie znaki na nowe?

NIE. Wprowadzenie nowej normy nie narzuca wymiany aktualnego oznakowania bezpieczeństwa. Jednak przy zakupie nowych znaków warto kupować już tylko te zgodne z nową normą PN-EN ISO 7010:2012. Są one lepiej widoczne, bardziej czytelne i zrozumiałe np. podczas szybkiej ewakuacji, wypadku lub nagłego zagrożenia.

 

Jak w związku z nową normą zmienił się wygląd znaków?

Jak wyglądały przykładowe znaki bezpieczeństwa wg poprzednich norm, a jak wyglądają znaki bezpieczeństwa wg nowej normy prezentuje poniższa grafika. Zarówno wg ekspertów, jak i laików, obecne znaki bezpieczeństwa są przede wszystkim lepiej widoczne i wyróżniające się na ścianach budynków oraz łatwiejsze do zrozumienia niż poprzednie. Poza zmianami graficznymi na nowych piktogramach nie występują  żadne instrukcje słowne.

źródło grafiki

Dlaczego warto stosować nową normę?

Zaletą stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej, zgodnych z nową normą, jest ich duża rozpoznawalność w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu skuteczniej przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia.

źródło informacji

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!