Pierwsza pomoc

W skali od 1 do 10 na ile oceniasz swoją wiedzą o pierwszej pomocy? Nawet jeżeli nigdy nie miałeś okazji ratować drugiej osoby, to decyzja o odbyciu szkolenia może okazać się najlepszą decyzją w Twoim życiu w sytuacji kiedy bliska Ci osoba będzie wymagała pomocy, a Pogotowie Ratunkowe przyjedzie za

Szczegóły szkolenia »

Prawne podstawy obrotu nieruchomościami

CEL SZKOLENIA przedstawienie najważniejszych rozwiązań prawnych regulujących obrót nieruchomościami, przedstawienie wyróżnianych w polskim prawie rodzajów nieruchomości, wskazanie istoty określonych praw do nieruchomości. w tym w szczególności praw rzeczowych (własności, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz hipoteki), oraz wybranych praw obligacyjnych (najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, timesharingu, etc.)

Szczegóły szkolenia »

Fotowoltaika -ekologiczne rozwiązania

Fotowoltaika, a właściwie panele fotowoltaiczne zmieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zestaw fotowoltaiczny przyłączany jest do aktualnej instalacji elektrycznej budynku. Dzięki temu wytwarzany jest tańszy prąd. Ze względu na niższą cenę prądu, można wykorzystywać go do ogrzewania wody i domu. Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo

Szczegóły szkolenia »

RODO w pigułce

Szkolenie RODO Wstęp Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. Z czego wynika reforma ochrony danych osobowych Kto i kiedy ma obowiązek stosować się do przepisów RODO?   Podstawowe definicje Co to są dane osobowe? Kiedy i gdzie przetwarzamy dane osobowe? Profilowanie danych Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych

Szczegóły szkolenia »

RODO dla biznesu

Szkolenie RODO Wstęp Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. Z czego wynika reforma ochrony danych osobowych Kto i kiedy ma obowiązek stosować się do przepisów RODO? Specyfika sektora prywatnego   Podstawowe definicje Co to są dane osobowe? Kiedy i gdzie przetwarzamy dane osobowe? Profilowanie danych Anonimizacja i

Szczegóły szkolenia »

Księga wieczysta – ustalanie stanu prawnego nieruchomości

CEL SZKOLENIA:  przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania ksiąg wieczystych i ustalania stanu prawnego nieruchomości poznanie systemu ewidencji nieruchomości w Polsce oraz celu prowadzenia, funkcji i znaczenia ksiąg wieczystych   PROGRAM Źródła informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości – księga wieczysta i ewidencja gruntów i budynków (kataster

Szczegóły szkolenia »

Zakup i sprzedaż nieruchomości, umowy przedwstępne i deweloperskie

Więcej informacji wkrótce Warunki dotyczące organizacji przez nas szkoleń ustalane są każdorazowo indywidualnie, a koszt ich przeprowadzenia uzależniony jest w szczególności od miejsca ich realizacji (organizujemy szkolenia zarówno w siedzibach naszych klientów, jak również ośrodkach szkoleniowych i hotelach) oraz ich formuły (szkolenia jedno lub dwudniowe, wyżywienie, nocleg).

Szczegóły szkolenia »

Instalacje budowlane -na co zwrócić uwagę?

Instalacje: Grzewcze Sanitarne Elektryczne Wentylacja i klimatyzacja Technika oświetleniowa Instalacje na dachu   Po warsztatach każdy uczestnik otrzyma rabaty na materiały instalacyjne z hurtowni, które z nami współpracują. Warsztaty prowadzone są w formie zamkniętej. Warunki dotyczące organizacji przez nas szkoleń ustalane są każdorazowo indywidualnie, a koszt ich przeprowadzenia uzależniony jest

Szczegóły szkolenia »

Budowa domu od podstaw -ABC prawa budowlanego

Budowa domu to proces wieloetapowy, który wymaga dokładnego zaplanowania każdego kroku po kolei. Etap I -do pozwolenia na budowę Zamawianie projektu domu Pozwolenie na budowę Wykonanie przyłączy Wykonawcy i nadzór budowlany Etap II -stan zero Przygotowanie placu budowy Wytyczenie budynku w terenie Budowa fundamentów Instalacja kanalizacyjna (pozioma) Etap III -stan

Szczegóły szkolenia »

Podatek CIT i VAT w branży budowlanej i deweloperskiej

Jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką zapraszamy do kontaktu. Warunki dotyczące organizacji przez nas szkoleń ustalane są każdorazowo indywidualnie, a koszt ich przeprowadzenia uzależniony jest w szczególności od miejsca ich realizacji (organizujemy szkolenia zarówno w siedzibach naszych klientów, jak również ośrodkach szkoleniowych i hotelach) oraz ich formuły (szkolenia jedno lub dwudniowe,

Szczegóły szkolenia »

Płatności w branży budowlanej w świetle zmian CIT i VAT

Jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką zapraszamy do kontaktu. Warunki dotyczące organizacji przez nas szkoleń ustalane są każdorazowo indywidualnie, a koszt ich przeprowadzenia uzależniony jest w szczególności od miejsca ich realizacji (organizujemy szkolenia zarówno w siedzibach naszych klientów, jak również ośrodkach szkoleniowych i hotelach) oraz ich formuły (szkolenia jedno lub dwudniowe,

Szczegóły szkolenia »

Skuteczna sprzedaż Sprzedawaj więcej, lepiej i skuteczniej

CEL SZKOLENIA: Poznanie ogólnych pojęć o sprzedaży i zasadach postępowania z klientami Zrozumienie procesu sprzedaży/wsparcie procesu Taktyki sprzedaży Negocjacje Maksymalizacja wydajności Ja jako osoba w procesie sprzedaży –moje pozytywne i negatywne cechy, które tworzą proces sprzedaży   PROGRAM Cechy sprzedawcy –poznanie swoich preferencji Przekonania sprzedażowe Umiejętności i sposób postępowania: Budowanie

Szczegóły szkolenia »

“Odczaruj sprzedaż” czyli jak polubić zawód handlowca by być skutecznym

CEL SZKOLENIA: Zmienisz swoje nastawienie do sprzedaży dając ludziom wartość Nauczysz się budować swoją pozycję ekspercką równą swojemu rozmówcy Nauczysz się przedstawiać swoje produkty w kontekście korzyści klienta Wypracujesz własny styl sprzedaży, który pozwoli Ci odnaleźć radość, a przede wszystkim skuteczność w sprzedaży “Ja jako osoba w procesie sprzedaży” –poznasz

Szczegóły szkolenia »

Obsługa trudnego klienta

PROGRAM SZKOLENIA I BLOK Moja motywacja czyli nastawienie kluczem do sukcesu Ja jako sprzedawca. Po co? Moje –Klienta –Nasze –wspólne. Model skutecznej współpracy. II BLOK „Trudny klient” to znaczy jaki? Zagrożenia czy szanse? Koszty. Czy warto? Czyli cena jaką płaci organizacja? Jak rozmawiać i gasić pożar z trudnym klientem. III

Szczegóły szkolenia »

Szkolenie PPOŻ dla placówek oświatowych

Szkolenie dla nauczycieli i innych pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz dzieci i młodzieży (szkolenie podstawowe)    Podstawa prawna Zgodnie z Kodeksem pracy, a dokładnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b KP pracodawca jest zobowiązany aby wyznaczyć pracowników do

Szczegóły szkolenia »

Szkolenia BHP dla pracodawców

PRACODAWCA musi znać przepisy BHP ,PPOŻ ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo jego pracowników oraz jakość funkcjonowania całej firmy. Nieprzestrzeganie przepisów BHP może prowadzić do wypadków, utraty zdrowia lub nawet życia. Przede wszystkim jednak zachowanie takie jest niezgodne z prawem i zasadami Państwowej Inspekcji Pracy. Art.15k.p pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom

Szczegóły szkolenia »

Szkolenia BHP dla pracowników -wstępne

Art.237 KP § 2 Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. § 2 ¹ Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim

Szczegóły szkolenia »