Szkolenia BHP

Przeprowadzone szkolenia BHP to gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmie. Zajmujemy się kompleksową organizacją szkoleń zgodnie z przepisami art. 237 KP. 

Wstępne szkolenia BHP – celem szkoleń BHP jest zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładzie i na ich stanowiskach pracy.  Odbywają je wszyscy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nowozatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. 

Okresowe szkolenia BHP – celem szkoleń jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. 

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej – celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Uczestnicy praktycznych umiejętności uczą się podczas ćwiczeń RKO, odbywających się w formie ćwiczeń na fantomie z wykorzystaniem AED. 

Instruktaż stanowiskowy  – przechodzi go pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym oraz innym na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, każdy pracownik przenoszony na wyżej wymienione stanowisko, uczeń odbywający praktykę zawodu oraz student odbywający praktykę studencką i pracownicy będący na stażu pracy. 

Szkolenia pracodawców – pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca lub osoba kierująca pracownikami ma prawny obowiązek znać w zakresie niezbędnym do wykonywania na nim obowiązków przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady BHP ( art.207 par.3 KP). Ponadto pracodawca musi zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy, oraz zapewnić prowadzenie okresowych szkoleń w swojej firmie (art.237 par.2 KP).