Szkolenia przeciwpożarowe

Celem szkolenia jest dodatkowe przygotowanie pracowników do organizacji i przeprowadzania działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia.