Szkolenia BHP dla pracodawców

PRACODAWCA musi znać przepisy BHP ,PPOŻ ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo jego pracowników oraz jakość funkcjonowania całej firmy. Nieprzestrzeganie przepisów BHP może prowadzić do wypadków, utraty zdrowia lub nawet życia. Przede wszystkim jednak zachowanie takie jest niezgodne z prawem i zasadami Państwowej Inspekcji Pracy.

Art.15k.p pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach kierowniczych. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?

 1. Podchodzimy do każdego klienta indywidualnie, dobieramy odpowiedni program szkolenia BHP w oparciu o charakter działalności firmy,
 2. Szkolenia prowadzone są przez grupę ekspertów- specjaliści ds. BHP, PPOŻ,
 3. Przeprowadzamy szkolenie BHP w formie interesujących wykładów i warsztatów.

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP;
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych;
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3. Czynniki biologiczne:

 • klasyfikacja,
 • obowiązki pracodawcy,
 • profilaktyka.

4. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

5. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

6. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

7. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

8. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

9. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Po ukończenia szkolenia uczestnicy:

 1. Zdobędą wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Zostaną szczegółowo zaznajomieni o dwóch etapach szkolenia wstępnego BHP: instruktaż ogólny i stanowiskowy,
 3. Poznają podstawowe zasady udzielenia pierwszej pomocy, instrukcji ppoż i ewakuacji,
 4. Zdobędą wiedzę jak postępować i zapobiegać nagłym wypadkom w trakcie wykonywanych przez nich prac,
 5. Otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP,
 6. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo w dniu szkolenia,

 

Grupa docelowa: szkolenie dedykowane jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Prowadzący:  główny specjalista ds. BHP, PPOŻ

INFORMACJE
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi zamknięta
Liczba godzin 2 dni (po 8h)
Termin szkolenia Do indywidualnego ustalenia
Miejsce Al. KEN 36 lok. U121/ I piętro
Cena netto 150 zł/ osoba

 

I dzień
PROGRAM SZKOLENIA: BHP dla pracodawców
9.00 -11.00 I część szkolenia
11.00 -11.30 Przerwa kawowa
11.30 -13.30 II część szkolenia
13.30 -14.30 Przerwa obiadowa
14.30 -17.00 III część szkolenia

 

II dzień
PROGRAM SZKOLENIA: BHP dla pracodawców
9.00 -11.00 I część szkolenia
11.00 -11.30 Przerwa kawowa
11.30 -13.30 II część szkolenia
13.30 -14.30 Przerwa obiadowa
14.30 -17.00 III część szkolenia

 

Warunki dotyczące organizacji przez nas szkoleń ustalane są każdorazowo indywidualnie, a koszt ich przeprowadzenia uzależniony jest w szczególności od miejsca ich realizacji (organizujemy szkolenia zarówno w siedzibach naszych klientów, jak również ośrodkach szkoleniowych i hotelach) oraz ich formuły (szkolenia jedno lub dwudniowe, wyżywienie, nocleg).

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!