Skuteczna sprzedaż Sprzedawaj więcej, lepiej i skuteczniej

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie ogólnych pojęć o sprzedaży i zasadach postępowania z klientami
 • Zrozumienie procesu sprzedaży/wsparcie procesu
 • Taktyki sprzedaży
 • Negocjacje
 • Maksymalizacja wydajności
 • Ja jako osoba w procesie sprzedaży –moje pozytywne i negatywne cechy, które tworzą proces sprzedaży

 

PROGRAM

 1. Cechy sprzedawcy –poznanie swoich preferencji
 2. Przekonania sprzedażowe
 3. Umiejętności i sposób postępowania:
 • Budowanie harmonijnej relacji z klientem
 • Zadawanie pytań w celu zrozumienia potrzeb klienta
 • Wywieranie wpływu aby móc ukazać zalety produktu
 • Prowadzenie efektywnej rozmowy telefonicznej
 1. Motywacja –jako zastrzyk energii do działania
 2. Etapy skutecznego procesu sprzedaży
 3. Ustalanie rzeczy ważnych i ważniejszych –priorytety
 4. Przygotowanie dobrego planu działania
 5. Wiarygodność –cecha, której oczekują kupujący
 6. Dopasowanie i odzwierciedlenie w komunikacji z klientem
 7. Nastawienie i odpowiednie podejście do klienta
 • Zasady zadawania pytań
 • Obszary, którymi warto się zainteresować podczas etapu sprzedaży
 1. Aktywne słuchanie –podstawowy element sprzedaży
 • Zasady aktywnego słuchania
 • Ograniczenia słuchania
 1. Podsumowanie

 

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • Wykład z prezentacją
 • Studium przypadku
 • Ćwiczenia
 • Ćwiczenia z parafrazy, klaryfikacji, zadawania pytań

 

NA SZKOLENIU ZAPEWNIAMY:

 • Materiały szkoleniowe: długopis, notatnik
 • Przerwę kawową
 • Certyfikat ze szkolenia „Skuteczna sprzedaż”

 

INFORMACJE
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Liczba godzin 5
Czas trwania szkolenia 1 dzień
Termin szkolenia Do ustalenia*
Miejsce Do ustalenia*
Cena Do ustalenia*
 Tel. 660 540 823

*Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów

 

HARMONOGRAM

PROGRAM SZKOLENIA „SKUTECZNA SPRZEDAŻ”
9.00 -11.30 Wykład z prezentacją
11.30 -12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 Część praktyczna
13.30 -14.00 Dyskusja

 

Warunki dotyczące organizacji przez nas szkoleń ustalane są każdorazowo indywidualnie, a koszt ich przeprowadzenia uzależniony jest w szczególności od miejsca ich realizacji (organizujemy szkolenia zarówno w siedzibach naszych klientów, jak również ośrodkach szkoleniowych i hotelach) oraz ich formuły (szkolenia jedno lub dwudniowe, wyżywienie, nocleg).

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!