Wypadki przy pracy

Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Konsekwencja takiego zdarzenia to uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć pracownika. Definicję wypadku przy pracy określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.