Postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe powinno przebiegać w następujący sposób:

  • zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
  • powołanie zespołu powypadkowego
  • zabezpieczenie miejsca wypadku
  • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
  • sporządzenie protokołu powypadkowego
  • sporządzenie karty wypadku
  • prowadzenie rejestru wypadków