Oznakowania w zakładzie pracy

Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami zgodnie z Polskimi Normami. 

Czy obecnie obowiązuje tylko nowa norma?

NIE. Znaki, które otrzymały certyfikat według poprzednich norm pozostają w sprzedaży, aż do końca ważności certyfikatów.

Czy trzeba wymienić wszystkie znaki na nowe?

NIE. Wprowadzenie nowej normy nie narzuca wymiany aktualnego oznakowania bezpieczeństwa. Jednak przy zakupie nowych znaków warto kupować już tylko te zgodne z nową normą PN-EN ISO 7010:2012. Są one lepiej widoczne, bardziej czytelne i zrozumiałe np. podczas szybkiej ewakuacji, wypadku lub nagłego zagrożenia.
 
Dlaczego warto stosować nową normę?
 
Zaletą stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej, zgodnych z nową normą, jest ich duża rozpoznawalność w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu skuteczniej przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia.
 
Jak dobrać wymiary znaku?
 

Wymiary i wysokość umiejscowienia znaków bezpieczeństwa uzależnione są od odległości, z jakiej powinny być widoczne (a przede wszystkim czytelne) oraz sposobu ich oświetlania.

Wielkość znaku możemy obliczyć wykorzystując wzór:
h = D / Z
gdzie:
h – wysokość znaku bezpieczeństwa,
D – odległość widzenia, czyli maksymalna odległość, przy jakiej znak jest jeszcze czytelny,
Z – współczynnik odległości wynoszący dla znaków oświetlonych zewnętrznie (od awersu) 100, natomiast dla znaków oświetlonych wewnętrznie 200.