Odpowiedzialność prawna za nieudzielenie pierwszej pomocy

Art. 162 Kodeksu Cywilnego par.1: Osoba, która człowiekowi znajdującemu się w sytuacji grożącej:

  • bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia
  • ciężkim uszkodzeniem ciała
  • utratą zdrowia

nie udziela pomocy, choć może jej udzielić bez narażania siebie lub osoby trzeciej na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu podlega karze więzienia do lat trzech. Odpowiedzialność karna dotyczy zaniechania pomocy lub świadomego działania na szkodę ofiar wypadku (ucieczka z miejsca wypadku, bezczynność w miejscu zdarzenia, zła wola ratownika). Nie ma kary za niezamierzone powikłania związane z prowadzoną działalnością ratowniczą.