Ochrona przeciwpożarowa dla najmłodszych

Ochrona przeciwpożarowa dla najmłodszych

Czas trwania zajęć: do 100 minut (uwarunkowane wiekiem dzieci)

Szkolenie z zakresu „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA NAJMŁODSZYCH ” to szkolenie w formie zabawy, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym.

Podczas takiego spotkania dzieci będą bawić się, zdobywając jednocześnie wiedzę z zakresu pożarnictwa. Nauczą się, jak należy zachować się podczas pożaru, burzy czy wypadku. Ponadto, dowiedzą się, jak wezwać pogotowie, policję i straż pożarną.

Edukacja i profilaktyka pożarowa to skuteczny element walki z rosnącą ilością pożarów. Szkolenia przeciwpożarowe zwiększają świadomość i poprawne zachowanie podczas pożaru w szkole oraz w miejscu pracy i w domu. Szczególne znaczenie ma profilaktyka wśród najmłodszych. To oni bowiem dorastając w poczuciu odpowiedzialności są w stanie wpłynąć na niechlubne statystyki.

Cele ogólne:

 • Dzieci zapoznawane zostają z przyczynami powstawania pożarów i ich skutkami,
 • Dzieci poznają podstawowe zasady postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa,
 • Rozwijanie umiejętności podczas przekazywania istotnych danych podczas wzywania pomocy,
 • Wspólne z dziećmi wyznaczenie stałego miejsca numerów alarmowych,
 • Praktyczne zapoznanie dzieci ze sposobem reagowania w konkretnych chwilach zagrożenia.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • zna przyczyny powstawania pożarów, oraz potrafi określić skalę niebezpieczeństwa,
 • rozumie skutki niebezpiecznych zabaw,
 • potrafi przeprowadzić rozmowę telefoniczną z funkcjonariuszem policji, straży pożarnej,
 • rozróżnia sygnały i pojazdy służb ratowniczych

Metody nauczania:

 • pogadanka z elementami dyskusji,
 • zespołowe rozwiązywanie problemów,
 • ćwiczenia praktyczne.

Pomoce dydaktyczne:

 • kolorowe ilustracje pojazdów ratowniczych,
 • rzutnik,
 • filmiki pokazujące zdarzenia pożarowe,
 • odgłosy sygnałów samochodów ratowniczych,
 • telefon.

Formy pracy:

 • praca w grupach

 

ewa rak pason
Ewa Rak -Pasoń

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na wydziale „Prawo sądowe” oraz Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu na kierunku „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Wiedzę z ochrony przeciwpożarowej zdobyła w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z „Pedagogika z psychologią”. Specjalista ds. BHP i PPOŻ. Z zamiłowania Ratownik KPP.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!