Ochrona przeciwpożarowa dla dzieci i młodzieży

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA?

Celem szkolenia jest przygotowanie dzieci i młodzieży do działań w zakresie zwalczania pożarów w szkole lub placówce oświatowej z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku ( jeżeli jest wymagana) lub planu ewakuacji szkoły lub placówki, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Instruktaż przygotowany jest dla każdej grupy wiekowej w bardzo ciekawy sposób. Instruktaż ten pozwoli dzieciom zasięgnąć informacji na temat powstawania pożaru nie tylko w szkole ale również w domu oraz jak przeciwdziałać w bezpieczny sposób rozprzestrzenianiu się pożaru.

Szkolenie z zakresu „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA NAJMŁODSZYCH ” to szkolenie w formie zabawy, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym.

Podczas takiego spotkania dzieci będą bawić się, zdobywając jednocześnie wiedzę z zakresu pożarnictwa. Nauczą się, jak należy zachować się podczas pożaru, burzy czy wypadku. Ponadto, dowiedzą się, jak wezwać pogotowie, policję i straż pożarną.

 

DLACZEGO MIAŁBYŚ ZAUFAĆ WŁAŚNIE NAM?

Ewakuacja to jeden z najważniejszych aspektów dzieci w szkole. Pozwól osobom wykwalifikowanym w sposób profesjonalny, ale również dostosowany do odpowiedniego wieku dziecka zapoznać się i w pełni sprawnie stosować ewakuację w swojej placówce szkolnej.

 

Podejmij wyzwanie już dziś! – Zapisz się na szkolenie.

Edukacja i profilaktyka pożarowa to skuteczny element walki z rosnącą ilością pożarów. Szkolenia przeciwpożarowe zwiększają świadomość i poprawne zachowanie podczas pożaru w szkole oraz w miejscu pracy i w domu. Szczególne znaczenie ma profilaktyka wśród najmłodszych. To oni bowiem dorastając w poczuciu odpowiedzialności są w stanie wpłynąć na niechlubne statystyki.

 

 • Dzieci zapoznawane zostają z przyczynami powstawania pożarów i ich skutkami,
 • Dzieci poznają podstawowe zasady postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa,
 • Rozwijanie umiejętności podczas przekazywania istotnych danych podczas wzywania pomocy,
 • Wspólne z dziećmi wyznaczenie stałego miejsca numerów alarmowych,
 • Praktyczne zapoznanie dzieci ze sposobem reagowania w konkretnych chwilach zagrożenia.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK:

 • zna przyczyny powstawania pożarów, oraz potrafi określić skalę niebezpieczeństwa,
 • rozumie skutki niebezpiecznych zabaw,
 • potrafi przeprowadzić rozmowę telefoniczną z funkcjonariuszem policji, straży pożarnej,
 • rozróżnia sygnały i pojazdy służb ratowniczych

 

METODY NAUCZANIA:

 • pogadanka z elementami dyskusji,
 • zespołowe rozwiązywanie problemów,
 • ćwiczenia praktyczne.

 

POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • kolorowe ilustracje pojazdów ratowniczych,
 • rzutnik,
 • filmiki pokazujące zdarzenia pożarowe,
 • odgłosy sygnałów samochodów ratowniczych,
 • telefon.

 

FORMY PRACY:

 • praca w grupach.

 

BONUS!

Dodatkowo dzieci będą mogły uczestniczyć w programie „BEZPIECZNA EWAKUACJA Z MOJEJ SZKOŁY”

Program ten ma na celu zapoznanie dzieci z prawidłową ewakuacją podczas zagrożenia w budynku szkolnym.

Program:

 1. Opis sytuacji, w których konieczna jest ewakuacja dzieci z budynku szkoły.
 2. Zapoznanie dzieci ze strukturą budynku i rzutami sytuacyjnymi szkoły.
 3. Zaznajomienie dzieci ze znakami ewakuacyjnym wg najnowszych norm.
 4. Krótka charakteryzacja sytuacji wymagających udzielenia pierwszej pomocy.
 5. Zadania praktyczne.
 6. Rozmowa z uczniami mająca na celu wyjaśnienie kwestii dotyczących bezpiecznej ewakuacji z budynku.

 

Program ten pozwala wykorzystać zdobytą wiedzę nie tylko w szkole, ale również w budynkach takich jak kino, galerie, budynki wielokondygnacyjne itp. Cel programu ma za zadanie jasno wyjaśnić, jak stosować się do znaków i informacji ewakuacyjnych, aby bezpiecznie opuścić budynek podczas zagrożenia.

 

Czas trwania około 45min. Dodatkowo do szkolenia pożarowego.

Czas trwania około 90minut – szkolenie z zakresu „BEZPIECZNA EWAKUACJA”

 

Grupa docelowa: szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli dzieci i młodzieży do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz dzieci i młodzieży w szkole lub placówce oświatowej.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Tel. 660 540 823 lub szkolenia@szkoleniabea.pl

Zapraszamy do współpracy!- Zapoznaj się z naszą ofertą.

ewa rak pason
Ewa Rak -Pasoń

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na wydziale „Prawo sądowe” oraz Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu na kierunku „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Wiedzę z ochrony przeciwpożarowej zdobyła w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z „Pedagogika z psychologią”. Specjalista ds. BHP i PPOŻ. Z zamiłowania Ratownik KPP.

Ochrona przeciwpożarowa dla dzieci i młodzieży -wersja do druku

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!