Obowiązki pracodawcy w zakresie ryzyka zawodowego

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy oprócz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, badanie i zapoznanie pracowników z grożącymi im niebezpieczeństwami na stanowisku pracy. 

Kodeks pracy art. 226 nakazuje pracodawcy: oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Służy do tego ocena ryzyka zawodowego, z którą zapoznaje się każdy nowo zatrudniony pracownik. Powinien ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem, iż został poinformowany o zagrożeniach występujących na jego stanowisku pracy.