Nadzór BHP

Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę przedsiębiorstw oferując m.in. 

  • szkolenia BHP wstępne i okresowe
  • obsługę postępowań powypadkowych
  • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego
  • okresowe przeglądy i audyty BHP
  • opracowanie instrukcji i planów ewakuacji
  • pomoc w doborze odpowiednich ochron osobistych
  • reprezentowanie klientów przed Państwową Inspekcją Pracy
  • prowadzenie rejestrów  (wypadków, badań lekarskich)