Instrukcja BHP - wskazówki

Instrukcja BHP – dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Szczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 2003r. nr. 169, poz. 1650 z późn. zm.

Instrukcje BHP powinny być dostosowane odpowiednio do indywidualnych potrzeb każdego zakładu pracy.