FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
OSOBY ZGŁASZANE NA SZKOLENIE:
DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ (dane do faktury)

1. Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Bea Beata Andrzejczak w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie szkoleń i kursów oraz w celu przedstawienia oferty.
2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bea Beata Andrzejczak informacji handlowej drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu podanego adresu email lub wiadomości MMS/SMS na podany numer telefonu, w oparciu o art. 10 Ustawy z 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych jest Bea Beata Andrzejczak z siedzibą w Warszawie, Al. KEN36 /U121 Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: szkolenia@szkoleniabea.pl