Warsztat coachingu prowadzony przez certyfikowanego coacha International Coaching Community pozwoli jego uczestnikom zapoznać się z najskuteczniejszą w ostatnich latach, metodą realizowana założonych celów. Szkolenie dostarczy wiedzy, kiedy należy korzystać z coachingu w procesie rozwoju pracowników oraz rozwinie umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi coachingowych. Uczestnicy będą wiedzieli także jak kształtować pożądane postawy u swoich podwładnych.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili: