Apteczka pierwszej pomocy

Ile apteczek powinno być w zakładzie? Kto decyduje o zawartości apteczki? Jakie środki powinny się w niej znaleźć? I czy mogą tam być leki? 

Po odpowiedzi i szczegóły zapraszamy na e-mail: szkolenia@szkoleniabea.pl

Kwestia częstotliwości przeglądów apteczek oraz uzupełniania ich zawartości musi być uregulowana wewnątrzzakładowo  podobnie jak sposób zamawiania materiałów do apteczki.  Warto podczas każdej kontroli BHP sprawdzić również zawartość apteczek pierwszej pomocy.