Szkolenia BHP pracowników

Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia BHP – to na

Kurtyna do higienizacji

W naszej ofercie od dzisiaj dostępna jest zaawansowana technologicznie, innowacyjna Kurtyna do higienizacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami produktu: Istnieje możliwość wypalenia logo Państwa

Znaki bezpieczeństwa – obowiązująca norma

Niebezpieczeństwa nie można całkiem wyeliminować, ale można je zminimalizować poprzez odpowiednie oznakowanie terenu i poinformowanie o ewentualnym zagrożeniu. Zgodnie z przepisami BHP i unijnymi normami

Gaśnice – najważniejsze informacje

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepis ten odnosi się także do kwestii związanych z ochroną przeciwpożarową.

Instrukcja BHP

Instrukcja BHP to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Szczegółowe wymagania dla

Sprzęt medyczny

Nasze szkolenia: BHP, PPOŻ, Ochrona przeciwpożarowa dla dzieci i młodzieży, odbywają się z zastosowaniem niżej wymienionych sprzętów: